Collection “Uzbekistan” for Leyla Uluhanli

Collection “Art Deco” for SVOE

Exhibition stand on “Cosmoscow” for Leyla Uluhanli